Völgyes JÓZSEF

Image

Völgyes József

Matematika - Fizika szakos középiskolai tanár,
Nyugalmazott iskolaigazgató

Kapcsolat:
Email cím: volgyes.jozsef@ebreszto-csobanka.hu
Telefonszám: +36302107941
Lakcím: 2014 Csobánka, Rákóczi Ferenc utca

 

VÖLGYES JÓZSEF

1954-ben születtem Csobánkán. 1960-ban az iskola új épületében kezdtem el általános iskolai tanulmányaimat. Hetedik osztályban megnyertem a járási matematika tanulmányi versenyt, így az eredetileg tervezett nyelvi tanulmányok helyett az I. kerületi Petőfi Sándor Gimnázium matematika-fizika tagozatán folytattam középiskolai tanulmányaimat. Gimnáziumi osztályfőnökünk nem csak a matematika, hanem a természet szeretetét is megerősítette bennünk. Rendszeres országjáró túráinkon bejártuk az ország szinte összes jelzett turistaútját. De nem álltunk meg az országhatárnál: még érettségi előtt túráztunk a Magas-Tátrában, majd érettségi után sok éven keresztül Erdély csodálatos vidékeit fedeztük fel. Sátoroztunk a Madarasi-Hargita csúcsán, a Vargyas-szorosban, Gyimesben, a Gyilkos-tónál, a Békás-szorosban, a moldvai kolostorvidéken, és büszkén álltunk a Déli-Kárpátok legmagasabb csúcsán, a Moldoveanu-on, a Fogarasban. Osztályfőnökömnek köszönhetem első találkozásomat Saint-Exupéry számomra legfontosabb művével, A kis herceggel.  Ez a könyv a minden emberben élő gyermekhez szól, szeretetről, összetartozásról, életről, halálról, humanizmusról. A kis herceg alakjában egy olyan tiszta, emberséges világ tündököl, amely után mindannyian vágyódunk. A gimnázium végére nem volt kérdéses továbbtanulásom iránya: pedagógus leszek. Az ELTE Természettudományi Kar matematika - fizika középiskolai tanári szak mellett az döntött, hogy az egyetemi évek alatt is itthon tudjak maradni Csobánkán, itt élhessem mindennapjaimat.

Pályafutásomat 1976-ban óraadóként kezdtem a Csobánkai Általános Iskolában. A következő tanévtől már teljes állású, kinevezett tanárként dolgoztam, ekkor bíztak meg a járási fizika tanárok munkaközösségének vezetésével. Az 1978-as új tanterv bevezetéséhez engem kértek fel a járási fizikatovábbképzések megtartására. Ezt a feladatot az első igazgatói megbízásomig láttam el.

1987-ben – a hirtelen távozó igazgató helyére – felkértek igazgatónak egy éves megbízással, majd pályázat kiírása és elnyerése után 5 éves kinevezést kaptam. 1993-ban újabb egy éves megbízatásra kért fel az önkormányzat, majd a következő pályázaton megint 5 évre kaptam meg az igazgatói kinevezést. Ezekben az években próbáltuk megtartani a német nemzetiségi nyelvoktatást és a zongoraoktatást. A kilencvenes évek elején komoly erőfeszítéseket tettünk, hogy a német nemzetiségi hagyományok egy részét felelevenítsük.  Pilisvörösvárról hívtunk német néptánctanárt. Énektanárunk harsonás, zenés végzettséggel, gyakorlattal is rendelkezett, így szakköri keretben elkezdtük a gyerekek rézfúvós oktatását. Szívet melengető érzés volt, amikor az iskolai rendezvényeken a Himnuszt és a Szózatot az iskola saját rézfúvós zenekara játszotta. A néptánccsoport egyre több rendezvényen szerepelt, a legnagyobb fellépésük egy Wertheimben tett látogatás alkalmával a 3000 fős városi sportcsarnokban volt. 1996. március 15-én volt az iskola névadó ünnepsége, ekkor kapta meg a Csobánkai Általános Iskola a Petőfi Sándor Általános Iskola nevet. Az ünnepséget az új ebédlő feletti zsibongóban tartottuk.

Az 1998/99-es tanévben, a következő ciklusra nem adtam be igazgatói pályázatot, és nem tanítottam tovább Csobánkán. Az iskola akkori tanulólétszáma 132 fő volt.

1998 őszén, másodállásban, elkezdtem matematikát és fizikát tanítani a Budakalász Gimnáziumban.

1999-től területi igazgatóként, majd tagintézmény-vezetőként vettem részt a Budakalász Gimnázium munkájában. A gimnáziumban fizikatanárként jelenleg is oktatom az érettségire készülő felnőtteket.

2007-től Budakalászon egy évig a Kalász Suli Általános Iskola megbízott igazgatója voltam, majd a pályázati kiírás után 5 évre kaptam igazgatói kinevezést. Igazgatói megbízatásomat 2013-ban újabb 5 évre hosszabbította a fenntartó. 2007-ben, amikor megbízott igazgató lettem, 348 diák járt a Kalász Suliba. Az utolsó évek sikeres fejlesztései Budakalász Város vezetésével és a Váci Tankerületi Központtal kialakított jó együttműködésnek is köszönhetőek. 2018 szeptemberét 519 diákkal kezdte az iskola. 42 oktatásban töltött év után innen mentem nyugdíjba.

Még általános iskolásként kezdtem Baross Péterrel a keszthelyi táborokat, majd ifivezetőként a csobánkai gyerekek nyári táboroztatásában segítettem. 1970-ben Salgótarjánban vizsgázott, ezüstjelvényes túravezető lettem. Fiatal felnőttként, 1975-től az országos vándortábor mozgalom Pilisen áthaladó útvonalfelelőse voltam 12 évig. Ez idő alatt több mint 13000 gyerek vándorolt végig a hat táborhelyet magába foglaló útvonalon. Táborozási, turisztikai munkámért magasrangú úttörővezetői kitüntetést kaptam. Sokak fejében összekapcsolódik az úttörővezetőség a párttagsággal. Az ellentétes híresztelésekkel szemben eddigi életem során soha, semmilyen párt tagja nem voltam.

1971-től a községi focicsapat tagjaként, később csapatkapitányaként vettem részt a sportéletében. Mai napig emlékszem, hogy milyen jó érzés volt a pályán küzdeni, miközben sok lelkes szurkoló buzdított bennünket még akkor is, ha nálunk lényegesen erősebb volt a vendégcsapat, és nagyon-nagy volt a közös öröm, ha nekünk sikerült nyerni. Fiatal felnőttként is aktív résztvevője, szervezője voltam a települési rendezvényeknek, közösségi életnek.

1985-től 1998-ig tagja voltam a község vezetésének:

°        1985-től1990-ig tanácstag, VB tag;

°        1990-től 1994-ig az első önkormányzat képviselője (egyedüliként a volt tanácstagok közül), pénzügyi bizottsági tag;

°        1994-től 1998-ig a második önkormányzat képviselője, pénzügyi bizottsági tag;

°         Az 1998-as önkormányzati választásokon nem indultam.

Tanácstagként részt vettem a Hanfland-projektben, a gyógyszertár jelenlegi helyének biztosításában, az Ózon kemping indításában. Sajnos ehhez a későbbi önkormányzatok igen negatívan álltak hozzá, így ez a projekt bebukott.

Az 1992-es év fontos mérföldkő volt Csobánka életében: ekkor ünnepeltük újraalapításának 300 éves évfordulóját. Az egész képviselőtestület, így én is nagyon komoly munkát végeztünk ebben az időszakban: ekkor készíttettük el Csobánka új címerét, és erre a rendezvényre készítettük elő Wertheim városával a testvérvárosi szerződés aláírását.

Az 1996-os évtől a Munkaterápiás Intézet földeladásokba kezdett, de az önkormányzatnak nem volt pénze, sem hitele, így külső befektetők vásárolták meg a területeket, mely nagyon megosztotta a település akkori lakosságát. 1997 decemberében egy rendkívüli testületi ülésére egy előterjesztést készítettem, amely mindenki számára világossá tette volna ezt a földügyi helyzetet, de ezt az előterjesztést a testület napirendre sem vette. Ekkor döntöttem el, hogy a következő önkormányzati választáson nem indulok.

Számomra Csobánka az otthon.

Nagyon fontosnak tartom, hogy ez a sokszínű közösség békében, együttműködve tudjon együtt élni és gyermekeink, unokáink számára jövőt építeni ezen a gyönyörű településen. „Mert a gyűlölet alattomos szörnyeteg: lehúzza a föld alá a gyűlölködőt is.
Gyűlöletből eddig még soha nem született semmi érték. Emberhez méltó jövő pedig végképp nem!”
Azt szeretném, ha mindenki, aki itt él, itt érezné otthon magát!
Az is, aki három hónapja, az is, aki három éve, az is, aki harminc éve lakik itt, és az is, aki itt született.

Polgármester jelölti program tervezet - Szeptember 22.

Az alábbiakban összefoglaltam azokat a főbb célokat, pontokat, amelyek mentén Csobánka jövőjének formálását elképzelem. A programot az itt töltött évtizedek tapasztalataira, az Önkormányzat által elkészített korábbi tervekre, elemzésekre, az Ébresztő Csobánka csapat által végzett (nem reprezentatív, de sok-sok visszajelzést tartalmazó) kérdőíves felmérésének eredményeire, a Hasznos ötletek leendő csobánkai polgármestereknek facebook csoport javaslataira is alapozom. Sokan dolgoztunk, dolgozunk a programon, mert nem gondolom, hogy a falu minden gondjára egymagam rálátok. Éppen ezért szeretnék lehetőséget adni most és a későbbiekben egyaránt a tervezett program közös fejlesztésére. Szívesen veszem mindenki véleményét annak érdekében, hogy minél pontosabbá, a csobánkai lakosok igényeire, problémáira hatékonyan reagáló, végrehajtható programmá váljon! 
Öt évre előre tervezni lehet, de felelősséggel csak a fő irányokat lehet kijelölni, nem konkrét cselekvési tervet kidolgozni. Az elkövetkező öt évben az alábbiakat tartom polgármesteri munkám legfontosabb törekvéseinek, fő irányvonalának.
 
1. Látható önkormányzat, ügyfélbarát hivatal kialakítása

Minden lakosnak van dolga a Polgármesteri Hivatallal, nem mindegy tehát, hogy milyen kép alakul ki a Hivatal működéséről. Egy jól és gyorsan működő apparátus, egy látható önkormányzat növeli a polgárok bizalmát és hozzájárulhat a közösség építéséhez (nem beszélve a befizetett adóforintokról, a Csobánkán indított vállalkozásokról).
 
 • Célom, hogy a Hivatal munkájában megerősítsem a szolgáltató jelleget. Azt szeretném, hogy az ügyeiket intéző polgárok érezzék, hogy a Hivatal van őértük és nem az ügyfél van a Hivatalért. Például munkaidőben folyamatosan működő (nem csak ügyfélfogadási időben nyitva tartó) ügyfélszolgálat, ahol megfelelő tájékoztatást kaphat mindenki arról, hogy mikor, mely ügyintézőnél tudnak érdemben foglalkozni a problémájával, valamint az ügyfél kapjon segítséget ahhoz is, hogy el tudjon igazodni a bürokrácia útvesztőjében.

 

 • Célom, hogy gyors és gördülékeny legyen a hivatali ügyintézés. Fontos számomra, hogy akár magánszemélyről, akár vállalkozásról van szó, a különböző engedélyek átfuttatása mihamarabb megtörténjen, ugyanakkor semmi ne vesszen el a Hivatal tekintete elől (pl. adófizetési kötelezettség nyomon követése, értesítés, tájékoztatás). A törvényi előírások betartásával a lehető legtöbb területen biztosítani kell az elektronikus ügyintézést, akár az elektronikus időpontfoglalást,  az adott ügy elektronikus nyomon-követésének lehetőségét, ugyanakkor minden segítséget megkapjanak azok az ügyfelek is, akik az elektronikus ügyintézés területén járatlanok. 

 

 • Célom, hogy a jelenleginél áttekinthetőbbé tegyem az Önkormányzat munkáját, nagyobb mértékben bevonjam a nyilvánosságot a közügyekbe. Legyen lehetőség a testületi ülések élő, egyenes adásban való közvetítéséhez. A lakosokat érintő dokumentumokat (költségvetés, szerződések, előterjesztések) közérthető módon és elérhető, átlátható formában hozzuk nyilvánosságra. Szeretném, ha minden polgár könnyen át tudná látni a közügyeink állását, a faluval kapcsolatos terveket, elképzeléseket. Szeretném, ha a falu vezetése az eddigieknél gyakrabban találkozna a lakosokkal, hogy közös jövőnket közösen vitassuk meg. Megválasztásom esetén, az önkormányzat honlapján, indítunk egy olyan rovatot, ahol a "polgármester válaszol", az önök közérdekű kérdéseire.

 • Célom, hogy a költségvetést, megszavazása előtt, lehessen véleményezni. Akik támogatnák az önkormányzati döntéshozás előkészítési munkáját, azokat szívesen látnám egy esetleges szakmai tanácsnoki rendszerben. Egy ilyen rendszer kiépítéséhez célszerű felvenni a kapcsolatot más, európai településekkel, ahol ez már működik. Célom továbbá, hogy a költségvetésben 2 millió forint úgy jelenjen meg, hogy felhasználásáról a község döntsön.

 

2. Felelős gazdálkodás, források bevonása
 
Elsődleges szempont, hogy biztosítani kell a kötelező feladatok biztonságos ellátását. Racionális költségcsökkentő lehetőség lenne az önkormányzat által működtetett intézmények energiatakarékos üzemeltetése megújuló energia, napenergia felhasználásával.
 
A gazdálkodás terén  elsődleges célom, hogy ésszerű költségvetéssel és feszes gazdálkodással, de hatékonyan működtessem a települést.  
 
 • Célom, hogy kutassuk fel és ragadjuk meg a pályázati lehetőségeket. Hogyan? Kivel? Csapattal! Bevonni a helyben élő szakembereket, a helyi erőket, elképzeléseket. Ennek érdekében újra kell gondolnunk a fejlesztési elképzeléseket. Munkakapcsolatot kell kiépíteni a településen élő azon lakosokkal, akik kellő tapasztalattal, kapcsolati tőkével rendelkeznek ahhoz, hogy Csobánka fejlődését ilyen úton is elő tudják mozdítani. Terveket kell készítenünk, hogy tudjuk, mit szeretnénk fejleszteni és hogyan, annak érdekében, hogy a pályázati lehetőségekre azonnal reagálni tudjunk. Nagyon sok pályázathoz elő lehet készíteni olyan anyagokat, pályázati terveket, amiket adandó alkalommal csak “le kell emelni a polcról” és be kell nyújtani.
 
 • Célom a falusi turizmus felvirágoztatása a helyi lakosok bevonásával. A település adottságaira támaszkodva a turizmus fejlesztéséhez szükség van falusi, magánemberek által működtetett szálláshelyekre, mely egyben munka - és bevételi lehetőséget biztosítana. Ehhez létre kell hozni egy pénzügyi alapot, mely forrására pályázat útján lehet igényt tartani. Visszatérítendő, kamatmentes támogatás lenne, melyet újra és újra visszatöltés függvényébe meg lehetne nyitni.
 
 • Célom, hogy megerősödjenek a helyi lakosok által, helyben működtetett vállalkozások. Jogszabályok adta lehetőségeken belül támogatni szeretném új, helyi vállalkozások indítását és a meglévő vállalkozások fejlesztését. Szeretném, hogy az Önkormányzat által megvalósítandó munkákról a helyi vállalkozók időben értesüljenek, és legyen idejük a pályázat benyújtására.  
 
Fent említett “bürokrácia” megkönnyítése mellett létre kívánunk hozni vállalkozói fórumot, ahol helyi vállalkozók ismerhetik meg egymást, erősíthetik Csobánka gazdaságát, ötleteket adhatnak, hogyan fejlesszük településünket. A már működő Csobánka Infó facebook csoportban ez a kezdeményezés már elindult, de egyelőre még szükségét látom ezen információk nyomtatott formában történő megjelenítését is. Biztosítani kívánjuk a vállalkozások számára, hogy hirdethessenek a helyi újságban, ezzel ismertebbé, hatékonyabbá váljanak, a helyi polgárok könnyebben megtalálják őket, legyen szó akár mesteremberről, akár ügyvédről.  Ezzel két legyet ütünk egy csapásra, az előbb említett jótékony hatáson kívül, az újság fenntartási költsége csökkenne.
 
 
 
   
3. Infrastruktúra fejlesztése
 
A település egyik legégetőbb problémája az egyre inkább amortizálódó infrastruktúra. Nincs mit szépíteni rajta: kiemelt probléma a csapadékvíz elvezetése és a helyi úthálózat minőségi javítása. Ez azonban az egyik legnehezebb feladat.  Idő- és pénzigényes, így felelősséggel csak annyit ígérhetek, hogy minden követ megmozgatok ezen problémák megoldása érdekében és a forrásokat a korábbinál hatékonyabb módon használjuk fel. 
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be bölcsőde építésére. Nyertes pályázat esetén komoly feladat, hogy a megvalósítás az elnyert összeghatáron belül történjen meg. Vesztes pályázat esetén más megoldást kell találni a felmerülő igények ellátására (családi bölcsőde, együttműködés az “útba eső” bölcsődék fenntartóival). 
 
A szeptember 21-i rendezvényünkön felmerült, hogy kb 70-80 éve fúrást végeztek (olajat kerestek) Csobánka határában. A fúrás során meleg vizet találtak. Ezután ez lezárásra került, nem tudjuk a pontos helyet. Utána fogunk nézni.
 
 • Terveim között szerepel az óvoda közvetlen környezetében parkoló kialakítása, zebra esetleges áthelyezése. Ebben az ügyben már több területet is végigjártam, de minden ilyen jellegű infrastrukturális módosításhoz sok hatósági tárgyalás szükséges. 
 
 • Terveim között szerepel a buszközlekedés járatsűrűségének megfelelő növelése, Pilisvörösvárra járat bővítése, normalizálása.  Ez egyben falunk gazdasági érdeke is, hisz tömegközlekedés esetén Budapest egyes részei könnyebb elérhetők vonattal. Célszerű lenne éjszakai kiegészítő járat/járatok indítása Pomázról. Ez megoldható lenne akár kevesebb utast szállító járművekkel is. Folytatni kell a “fedett buszmegálló” projektet. 
 
 • Terveim között szerepel a túlméretes járművek kamerás kiszűrése és elérni, hogy precedens céllal büntessék őket, amennyiben engedély nélkül behajtanak a faluba.
 
 • Terveim között szerepel a gyalogos utak, hidak karbantartása, új gyalogos utak kialakítása, építése. A jelenleg függőben lévő ilyen jellegű problémák minél gyorsabb megoldására van szükség.
 
 • Terveim között szerepel az indokolatlan utcai parkolás visszaszorítása. Sokszor ez akadályozza a hulladékgyűjtő autó elhaladását, továbbá rendkívül balesetveszélyes. A közterületen tárolt roncsautókat, a tulajdonos költségére el kell szállíttatni.
 
 • Terveim között szerepel azoknak az utcáknak az egyirányúsítása, ahol ez indokolt. Ezt is, mint több mást, meg kell beszélni az érintett utcabeliekkel.
 
 • Terveim között szerepel szolgálati lakások, férőhelyek kialakítása. Az iskola tetőterében lévő volt pedagógus szolgálati „férőhelyek” megújítása az önkormányzati intézmények kezdő dolgozói részére.
 
Fontosnak tartom, hogy a meglévő gyalogos utak felújítása, karbantartása a falu éves költségvetésében helyett kapjon.
Ezen kívül szeretném felülvizsgáltatni a településen a gyalogos utakat, járdákat, ahol lehetséges újabb gyalogos utakat kialakítani. Gondolok itt elsősorban a Fő út melletti szakaszra. Emellett fontosnak tartom az iskolától a temetőig járda építését. Ezek komoly beruházások, melyeket gondos tervezésnek kell megelőznie. A kivitelezést pályázati forrásból tudom elképzelni, tehát ennek megvalósítása attól függ, hogy lesz-e olyan pályázat, melyen ilyen jellegű építéssel indulni lehet.
 
Több fórumon, beszélgetésen is felmerült egy kerékpárút kiépítése Pomáz és Csobánka között, valamint Csobánka belterületén. Ezeknek a kerékpárutaknak kialakítása komoly előtanulmányokat, hatástanulmányokat, egyeztetéseket igényel. Azt nem tudom megígérni, hogy ezek az utak a következő öt évben kiépülnek, de azt igen, hogy minden lehetőséget megragadunk arra, hogy olyan megoldást találjunk, amely a csobánkai költségvetés terhelése nélkül megoldási lehetőséget  kínál.
 
Életminőségünk szempontjából meghatározó lakóhelyünk biztonsága. Ide érthetjük a közbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a közterületek rendjét.. Megválasztásom esetén szeretném Csobánkán is létrehozni a közterület-felügyelet, mely már számos településen bevált és jól működik. A falu bizonyos területein hasznosnak tartom a kamerarendszer fejlesztését, a meglévő működésének folyamatos és zavartalan biztosítását, valamint azt, hogy adandó esetben a rendőrségnek ezekhez a felvételekhez azonnali hozzáférési lehetősége legyen (például az illegális hulladéklerakók miatt). A kamerarendszer segítségével ki tudjuk szűrni a túlméretes járművek engedély nélküli behajtását, ezzel a közterület-felügyelet meg is tudja büntetni őket. Ez a büntetés a falu kasszájába folyik be, ezzel is növelve a bevételi oldalt. Szeretném a belterületi utcákban hiányzó közvilágítás kiépítését, a meglévők korszerűsítését, valamint a dobogókői elágazás kivilágítását is megoldani.
Az iskolai zebránál indokolt egy közlekedési lámpa elhelyezése, amelyet az áthaladni kívánó gyalogosok gombnyomással működtethetnek. A forgalom moderálására, a gyorshajtás megakadályozására úgy nevezett “aktív lámpás” közlekedési lámpa kialakítása is lehetséges, amely a gyorshajtások estén automatikus pirosra vált. Két célt érünk el egyszerre: gyermekeink biztonságosan érhetik el az iskolát, illetve a gyorshajtás lehetőségét drasztikusan csökkenti.
 
 
4. Környezetvédelem
 
Előrebocsájtom, hogy több településhez hasonlóan rengeteg kudarcot éltünk meg ezen a területen az elmúlt években és emiatt nagy hangsúlyt fektetnék arra, hogy a különféle környezetszennyezési problémák gyökerét pontosan megértsük. Nyilvánvaló, hogy van egy hatalmas mérvű csomagolóanyag és egyéb hulladék felhasználás növekedés a gazdasági fejlődéssel, fogyasztás növekedésével szinkronban, ugyanakkor a hulladék szelektív elhelyezése, lerakása egyre költségesebb, nagy odafigyelést és tudatosságot igénylő feladat lett. Rövid idő alatt zajlott le ez a hatalmas változás, hiszen 40 évvel ezelőtt még szinte nem keletkezett hulladék a falusi háztartásokban, illetve többnyire szerves, tiszta anyag, amelyet maga a háztartás újrahasznosított. 
Nem mindegy, hogy mi, csobánkaiak milyen környezetben éljük mindennapjainkat. Mint ahogy az sem mindegy, hogy az ide látogató kirándulók, turisták mivel szembesülnek. A Pilis gyöngyszemét látják vagy az út mentén elhelyezett szemétkupacokat? A falu egykor híres volt friss, gyógyító erejű levegőjéről. Napjainkban a szemétégetésből eredő füsttel kerülünk a hírekbe. Mit tehetünk a probléma megoldása érdekében? Megválasztásom esetén törekedni fogok arra, hogy a veszélyes anyagokat tartalmazó építési hulladék és ragasztott bútorlapok tűzifaként felhasználása helyett környezetkímélő technológiák alkalmazása kerüljön előtérbe. Adott esetben arra is lehessen támogatást kapni a rászorulóknak, ha környezettudatos módon szeretnének megszabadulni a portájukon felgyűlt hulladéktól. Összehangolt képzési program kidolgozását kezdeményezzük, hogy a helyi oktatási intézményekben egymásra épülő programként kialakítsuk a helyes szokásokat a következő generációkban. Emellett figyelmet fordítunk a lakosság oktatására is, valamint komolyan is vesszük a tüzeléssel kapcsolatos környezetvédelmi szabályok betartását. 
 
Fontosnak tartom, hogy a környezetvédelem, a köztisztaság területén is előre lépjünk, ezért 
 • Támogatom, hogy a jelenleginél jóval több községi, nyilvános területen elhelyezett szemétgyűjtő-edény kerüljön kihelyezésre. Az ÉCS kérdőíves felmérése alapján ez igen fontos a település lakosságának.
 
 • Támogatom az illegális hulladék-lerakóhelyek megszüntetését (önkormányzati és civil összefogással, a Pilisi Parkerdő, illetve a Zöld Bicske Kft. hathatósabb bevonásával). Tapasztalat, hogy a Pilisi Parkerdő partner a fenti probléma megoldásában, hiszen az ÉCS kezdeményezésére tavasszal közös összefogással már létrejött egy nagyléptékű területtisztítás.  Az esetlegesen újra keletkező illegális lerakóhely megelőzése érdekében nagyon fontos a lakosság ez irányú oktatása, használható alternatívák ajánlása. Az újraszerveződő polgárőrség, esetleg a közterület-felügyelet többek között ezt a területet is ellenőrzése alá tudná vonni. 
 
Komoly kérdéseket vet fel a zöldhulladék hasznosítása, elszállítása. Nagyon sok háztartásban napi szintű probléma a zöldhulladék kezelése. Van, aki meg tudja oldani az otthoni komposztálást, de a többségnek ez komoly gondot jelent. Optimális megoldást kell találni, ami lehet gyakoribb, ellenőrzött zöldhulladék szállítás, vagy környékbeli működő komposztálókkal való együttműködés, illetve foglalkozni kell egy esetleges saját  községi komposztáló kialakításával is.
 
 
5. Közösségépítés
 
Újra kell építeni a falu közösségét,  hogy Csobánka jókedvű, vidám település lehessen, ahol jó élnünk!  Számomra egyaránt fontosak a fiatalok, az idősek, a romák, a magyarok, a szerbek, a svábok, a szlovákok, mindenki, aki Csobánkán él. 
A közösség jövőjének alapja az utánpótlás. A falu jövőjét a fiataljaink jelentik. Azok a fiatalok, akik itt nőnek fel, ismerik egymást és a környezetüket. Ismerik a települést, a szomszédot. Akik összetartanak, segítik, támogatják egymást. Védik a település értékeit, építik, fejlesztik, mert kötődnek hozzá. 
Fel szeretném mérni, hogy településünkön létrehozható-e a Biztos Kezdet Gyerekház. Az óvodát, mint az Önkormányzat fenntartása alatt álló oktatási intézményt teljes körűen támogatnám. Segíteném a minél teljesebb és hatékonyabb szociális támogatási csomag létrejöttét, és egyéb érzékenyítő, integrációt elősegítő foglalkozások, folyamatok beindítását, amik hosszú távon az egész település javát szolgálják. 
 
Kiemelten fontos számomra, hogy a sikeresen és régóta jól működő óvoda mellett sikeres iskola is legyen Csobánkán. Olyan iskola, ahol az oktatáson túl lerakhatjuk a közösségünk jövőjének alapjait is. Az óvodában elkezdett integrációs folyamatok és családtámogatási rendszerek az általános iskolában folytatódjanak mind a támogatás, mind az integráció elősegítésével, melyben az Önkormányzat is jelentős szerepet vállal.
 
Azok a fiatalok, akiket be tudunk vonni a közösség életébe, teljes mértékben magukénak fogják érezni településünket. Olyan, „kamaszoknak” rendezett, szervezett, korosztályuknak tetsző programokat szeretnék megvalósítani, ahol az adott korosztály kulturált körülmények között tudja eltölteni szabadidejét. Például lehetőséget szeretnék teremteni egy több számítógéppel rendelkező, egyéb közös szórakozást nyújtó klubterem kialakítására. 
 
Nagyon jó kezdeményezésnek tartom, és folytatni szeretném a színházi, zenei, művészeti előadások szervezését a Baross Péter Közösségi Tér és Könyvtárban.
Különös gondot kell fordítani az idősek, nyugdíjasok napközbeni ellátására. Terveim között szerepel, hogy minden egyedül élő nyugdíjas részére biztosítson az önkormányzat egy olyan okos órát, amivel baj esetén jelezni tud egy központi telefonszámra. 
 
Sportélet – kell egy csapat! – újra szeretném indítani a focicsapatot. Ehhez szponzorok keresése szükséges. A meglévő, füves focipálya, az azt körülvevő terület, a focikapuk, kerítések karbantartása is előrelátható feladat. Ehhez elsősorban nem az anyagi fedezet előteremtése a kihívás, hanem a jó szándék, és a kétkezi, emberi munka. Nagy hangsúlyt kell fektetni más sportlehetőségek, sportlétesítmények fejlesztésére is. Célszerű lenne a „Mozgásterem” új helyének megtalálása, újranyitása és ott a testedzéshez, tornához szükséges feltételek megteremtése. 
 
Fontos feladat a közösségi ház fejlesztése. Mindenképpen szükség van egy nagyobb befogadóképességű terem kialakítására. A Közösségi Ház programjainak nívója sokat emelkedett a jelenlegi közház vezető munkájának köszönhetően. Érdemes lenne a programokat rendszeresen  a környező településeken is hirdetni és egy-két kuriózum számba menő programot meghonosítani, amely egyben Csobánka kulturális védjegye is lenne. Például nincs a környéken, a Pilisben sehol bábszínház. Legyen Csobánkán! Ez régiós érdeklődésre tarthatna számot, mivel rengeteg kisgyermek él a környezetünkben. 
 
A közösségi ház udvarán kialakítanánk egy szabadtéri kemencét, fedett tetővel. Közösségi kenyér- és egyéb ételsütési programot lehet köré szervezni.
 
 
Terveim között szerepel egy rendszeres községi szintű garázsvásár helyének biztosítása. Nagy igény lenne arra, hogy megunt, de jó állapotú tárgyainknak, saját készítésű termékeinknek új gazdát találjunk. Ezzel is védve környezetünket, hisz ezek a tárgyak így kidobás helyett újrahasznosításra kerülnek.
Célom, hogy igény esetén kialakításra kerüljön egy termelői piac. Elsősorban a helyben termett zöldség, gyümölcs, a saját készítésű méz, sajt és egyebek árusítására lenne lehetőség, de, „asztaldíj” fejében máshonnan is várnánk kistermelőket. Így a terület karbantartásának költségét is kitermelné a piac. 
Településünk további szépülése érdekében a CSÉKE  egyesülettel karöltve, szélesebb körben kívánjuk támogatni  a “Szép kertek mozgalmat”, 
 
6. Partnerség
 
Csobánka jövője szempontjából elengedhetetlen, hogy a településen belül aktív, életerős közösségek jöjjenek létre és működjenek. Mindezt nem csak önmagukban és önmagukért, hanem egymással együttműködésben, partnerségben. Ugyanez igaz települési viszonylatban is: a körülöttünk lévő településekkel, intézményekkel hatékony és jó együttműködést kell kialakítanunk, ami természetesen nem zárja ki az esetleges nézeteltéréseket, vitákat, de ezeket megnyugtató módon lehet és kell is rendezni. 
Kiemelten fontos, hogy jó kapcsolatokat építsünk ki a környező településekkel (Pomáz - Pilisszentkereszt - Pilisvörösvár - Pilisborosjenő - Budakalász - Pilisszántó) és a mindenhol érintett Pilisi Parkerdővel.
 
Ennek érdekében hatékonyabb együttműködésre törekszem:
 
 • a környező településekkel. Megválasztásom esetén minden szomszédos településnek baráti jobbot nyújtok, a vitás kérdéseket igyekszem lezárni és a közös problémákra (pl. csobánkai kereszteződés kivilágítása; hulladéklerakás a falu határában) közös megoldásokat keresek.
 
 • a kisebbségi önkormányzatokkal. Támogatom a falu múltjából fakadó sváb, roma, szlovák, szerb és magyar kultúra hagyományainak ápolását, megismertetését, a nemzetiségi önkormányzatok kultúraközvetítő munkáját.
 
 • a helyi alapítványokkal, egyesületekkel, egyházi és vallási közösségekkel, és egyéb, a falu közösségét segítő civil kezdeményezésekkel. A rendelkezésre álló eszközökkel támogatom a helyi közösségek munkáját, a formális és informális civil szervezetek működését és létrejöttét. Támogatom a településünk művész lakóit, hogy megnyilvánulási lehetőséget biztosítsunk a számukra a Baross Péter Közösségi Térben.  
Szeretném megújítani és gyümölcsözőbbé tenni a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdővel való együttműködést. Erősíteni és bővíteni szeretném a testvérvárosi kapcsolatokat. Sok olyan pályázati lehetőség van, amelyen több Európai Uniós ország települése csak egymással együttműködve pályázhat.
 
 Amit biztosan ígérni tudok, hogy minden tudásommal, tapasztalatommal azon leszek hogy végre fejlődési pályára állítsam Csobánkát és ennek a pályának az íve sok-sok évig kitartson, és a jövő generációjának kezébe méltó állapotban kerüljön. Paradigmaváltásra van szükség Csobánkán. Saját kezünkbe kell venni sorsunkat: vállalkozó szellemű vezetésre, proaktív képviselő testületre és nem utolsó sorba aktív, településükért tenni akaró polgárokra van szükség. Dolgozzunk együtt úgy, hogy mindenki büszke lehessen arra, hogy csobánkai lakos!
 
MERT SZÍVÜGYÜNK CSOBÁNKA!
 
Köszönöm, hogy elolvasták! Kérem bizalmukat és szavazataikat, hogy szebb, biztonságosabb, nyugodtabb, és nem utolsó sorban boldogabb Csobánkán élhessünk!
 
Csobánka, 2019. szeptember 22.                       Völgyes József

© 2019 Ébresztő Csobánka. Minden jog fenntartva. Készítette: MYLIFEFACTORY